Het belang van
Het Binnenveld voorop

Met beleid samen de toekomst in.

Het Binnenveld: een prachtig gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Het is ook een gebied met veel ontwikkelingen. Zo zijn er voor de komende jaren bijvoorbeeld plannen voor het bouwen van huizen, het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van de landbouw. Daarnaast zien we een toenemende druk op de wegen in Het Binnenveld, met negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. We vinden het belangrijk om al die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een leefbaar, economische en ecologisch Binnenveld te behouden. Een plek waar je in de toekomst wilt blíjven wonen, werken en recreëren.

Dat doen we samen in een zogeheten gebiedsproces. In gesprek met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties en andere betrokkenen van het Binnenveld schetsen we samen het toekomstperspectief voor het Binnenveld. We willen samen met jou inzicht krijgen in het gebied en keuzes maken voor de toekomst. Ieders kennis, zorgen en ideeën over het gebied zijn van belang. Meer over het gebiedsproces.

Het gebied

In het Binnenveld is veel bedrijvigheid. Het is een dynamisch gebied waar mensen wonen, werken, een agrarisch bedrijf hebben of recreëren en waar ruimte is voor innovatie en creativiteit. Er zijn veel initiatieven om het gebied vitaal en aantrekkelijk te houden. In de kaart hieronder vind je een overzicht van initiatieven in het gebied. Staat jouw initiatief er nog niet bij? Mail ons dan.

Jouw mening is belangrijk

We zijn doorlopend in gesprek met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties, en andere betrokkenen van het Binnenveld. We willen samen met jou inzicht krijgen in het gebied en keuzes maken voor de toekomst. Ieders kennis, zorgen en ideeën over het gebied zijn van belang. Hier lees je hoe en op welke momenten je kan meepraten.

 

Vragen? Mail naar: info@gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl

Contact

We gaan voor een mooi, vitaal en daarmee toekomstbestendig Binnenveld.

Namens het projectteam
Eric Spies, projectmanager Het Binnenveld

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op via onderstaand contact formulier.

Dit gebiedsproces wordt gefaciliteerd door: gemeente Ede, Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Provincie Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe.