Het belang van
Het Binnenveld voorop

Met beleid samen de toekomst in.

Het Binnenveld: een prachtig gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Het is ook een gebied met veel ontwikkelingen. Zo zijn er voor de komende jaren bijvoorbeeld plannen voor het bouwen van huizen, het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van de landbouw. Daarnaast zien we een toenemende druk op de wegen in Het Binnenveld, met negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. We vinden het belangrijk om al die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een leefbaar, economische en ecologisch Binnenveld te behouden. Een plek waar je in de toekomst wilt blíjven wonen, werken en recreëren.

Jouw mening is belangrijk

De komende maanden gaan we in gesprek met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties, en andere betrokkenen van het Binnenveld. We willen samen met jou inzicht krijgen in het gebied en keuzes maken voor de toekomst. Ieders kennis, zorgen en ideeën over het gebied zijn van belang. Dus ook die van jou.

Studio Binnenveld

We organiseren daarom een (online) bijeenkomst om te informeren over de ontwikkeling van het Binnenveld, maar vooral ook om jouw inzichten en vragen te horen!

Vanwege corona is deze bijeenkomst online vanuit studio Binnenveld. Wees welkom!

Wanneer? 10 februari 2022
Waar? Online via [link volgt]
Hoe laat? 20.00 uur

Aanmelden
We vragen je aan te melden via het aanmeldfomulier.

Meer lezen? Of deze uitnodiging doorsturen? Open dan hier de PDF.

In het afgelopen half jaar hebben we al een aantal betrokken partijen en overheden uit het gebied gesproken. Samen hebben we gekeken naar de ontwikkelingen die op Het Binnenveld afkomen. Daarnaast hebben we de noodzaak voor het gebiedsproces verkent. Hier lees je de gebiedsanalyse en verkenning van het gebiedsproces. De betrokken overheden hebben na de verkenning gezamenlijk besloten om een gebiedsproces te starten in Het Binnenveld, en dit vooral samen met de mensen uit het gebied op te zetten. In dit gebiedsproces komen de verschillende ontwikkelingen en plannen voor Het Binnenveld samen.

Gebied

Uitbreiding website

Deze website wordt in de komende weken uitgebreid met meer informatie over de gebiedsaanpak voor Het Binnenveld. Houd deze website ook in de gaten voor informatie over: De nieuwe gebiedsaanpak die is gestart door vier gemeenten, twee provincies, het waterschap en omgevingspartijen

Contact

We gaan voor een mooi, vitaal en daarmee toekomstbestendig Binnenveld.

Namens het projectteam
Eric Spies, projectmanager Het Binnenveld

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op via onderstaand contact formulier.