Met beleid samen de toekomst in.

Het Binnenveld: een prachtig gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Het is ook een gebied met veel ontwikkelingen. Zo zijn er voor de komende jaren bijvoorbeeld plannen voor het bouwen van huizen, het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van de landbouw. Daarnaast zien we een toenemende druk op de wegen in Het Binnenveld, met negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. We vinden het belangrijk om al die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een leefbaar, economische en ecologisch Binnenveld te behouden. Een plek waar je in de toekomst wilt blíjven wonen, werken en recreëren.

Op 20 juni hebben de overheden (provincie Gelderland, provincie Utrecht, gemeente Ede, -Veenendaal, -Rhenen en -Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe) in een bestuurlijk overleg gezamenlijk besloten om het gebiedsproces voort te zetten, en samen met partners in het gebied de volgende fase van het gebiedsproces in te gaan. Hier vind je de afrondende documenten van de eerste fase, met daarin de aanpak voor de volgende fase en resultaten van de themagroepen.

Jouw mening is belangrijk

We zijn doorlopend in gesprek met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties, en andere betrokkenen van het Binnenveld. We willen samen met jou inzicht krijgen in het gebied en keuzes maken voor de toekomst. Ieders kennis, zorgen en ideeën over het gebied zijn van belang.

Met ons in gesprek? E-mail: info@gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl

Bijeenkomsten

Op 15 juni vond de Gebiedsbijeenkomst Binnenveld plaats in Theehuis ’t Groene Veld.  Wij zijn erg blij met de openheid, grote betrokkenheid, input en vragen van de aanwezigen. De bijeenkomst gemist? De opname is in onderstaand filmpje terug te kijken.

Via onderstaande button delen wij de antwoorden op de tijdens de bijeenkomst gestelde vragen.

Op 10 februari vond studio Binnenveld plaats. Kijk hieronder de uitzending terug.’’

Via onderstaande button delen wij de antwoorden op de gestelde vragen tijdens studio Binnenveld.

Het gebied

In het Binnenveld is veel bedrijvigheid. Het is een dynamisch gebied waar mensen wonen, werken, een agrarisch bedrijf hebben of recreëren en waar ruimte is voor innovatie en creativiteit. Er zijn veel initiatieven om het gebied vitaal en aantrekkelijk te houden. Onder initiatieven verstaan we georganiseerde activiteiten die bijdragen aan een maatschappelijke, ecologische of economische opgave en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van het Binnenveld. In de kaart hieronder vind je een overzicht van initiatieven in het gebied. Staat jouw initiatief er nog niet bij? Mail ons dan via info@gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl

Contact

We gaan voor een mooi, vitaal en daarmee toekomstbestendig Binnenveld.

Namens het projectteam
Eric Spies, projectmanager Het Binnenveld

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op via onderstaand contact formulier.

Dit gebiedsproces wordt gefaciliteerd door: gemeente Ede, Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Provincie Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe.