Gebiedsateliers van start

mrt 7, 2023

Door Heleen Lansink, verbinder landbouw vanuit het projectteam en boerin.
We staan in de gebiedsgerichte aanpak van Het Binnenveld vlak voor de eerste gebiedsateliers. Deze gaan eind maart plaatsvinden. De ateliers hebben als doel om vanuit de perspectieven landbouw; natuur; en energie en verstedelijking samen te komen tot een gebiedsvisie. Daarbij hoort ook een gebiedsagenda met maatregelen en instrumenten. Daar werken we stapsgewijs naar toe.

De relevante gebiedspartijen organiseren de gebiedsateliers. Zo trekt de gebiedscoöperatie het gebiedsatelier voor landbouw en geven de natuurorganisaties invulling aan het gebiedsatelier over natuur. Heeft u inbreng voor deze gebiedsateliers? Onderaan dit artikel leest u hoe u contact kunt opnemen met de gebiedspartijen.

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met zoveel mogelijk input te verzamelen. Dat is nog een hele klus gebleken, omdat er verschillende processen gaande zijn. Zo worden ook wij met enige regelmaat weer ingehaald door het nieuws van de dag.

Vanaf oktober 2022 ben ik werkzaam bij het gebiedsproces Het Binnenveld in het projectteam. Het is voor mij als praktiserend boerin heel fijn om betrokken te zijn bij een van de vele gebiedsprocessen die in het land plaatsvinden. Mijn perspectief is duidelijk ingekleurd vanuit het agrarische. Dit is niet het enige proces waar ik bij betrokken ben en op die manier kan ik de geleerde lessen delen.

Een van de meest hoopvolle dingen die ik zie, zijn de agrarische ondernemers die met elkaar om tafel gaan zitten. Ondernemers die daardoor direct veerkrachtiger worden. Als er weer een nieuwsbericht uit Den Haag of de provincie komt, landt zoiets niet meer alleen bij hen aan de keukentafel. Het wordt gedeeld in de groep met de vraag wat de impact van het bericht is op het gebied. Het geeft houvast, hoe lastig en groot de opgaven ook zijn.

Regelgeving zoals het wegvallen van derogatie (de uitzonderingspositie qua mestplaatsing voor Nederland binnen Europa) heeft direct impact op de bedrijfsvoering van de boeren in het Binnenveld. Of het aanwijzen van een zoekgebied voor nieuwe woningen. Maar ook de uitkomst van een landelijk landbouwakkoord hebben grote impact op de bouwstenen in het proces.

Ondanks dat we niet alle informatie scherp kunnen hebben aan het begin van de gebiedsateliers zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar om tafel moeten. Een open gesprek waarbij we inzichten met elkaar delen. Dit wordt niet alleen gevraagd van de agrarische ondernemers, maar ook van overheden en andere gebiedspartijen. Om zo de zoektocht naar de juiste bouwstenen samen te starten. Om samen na te denken hoe het Binnenveld eruit moet komen te zien, nu én in de toekomst.

Ik kan me voorstellen dat de onduidelijkheid belemmert in het maken van plannen. Maar het is ook een kans om regie te voeren vanuit het gebied. En om jezelf als ondernemer uit te dagen om te durven kijken wat je in het ‘nieuwe spoor’ nodig hebt om een volhoudbare onderneming te behouden of misschien zelfs opnieuw te vormen.

De eerste ateliers zullen in het teken staan van een gezamenlijk kennisniveau. Elkaars uitgangspunten verkennen en mogelijke oplossingen en kansen benoemen voor het Binnenveld. Dit doen we als eerste stap vanuit de drie perspectieven. Dat zullen veel bekende partijen zijn vanuit het gebied. Tegelijkertijd is er zeker ruimte voor het onverwachte. Dus heeft u een uniek idee, plan of zienswijze voor het Binnenveld meld u dan bij het inloopspreekuur of bij het projectteam Gebiedsaanpak Het Binnenveld via info@gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl

Meer informatie over de gebiedsateliers vindt u hier.