Gebiedscoöperatie nodigt agrarische ondernemers uit om mee te denken

mrt 15, 2023

De Gebiedscoöperatie ‘Het Binnenveld’ is in juni 2022 opgericht met als doel om de belangen van alle agrarische ondernemers in Het Binnenveld te verenigen om zo zelf aan het stuur te zitten bij het gebiedsproces. In de afgelopen periode heeft zij ook de samenwerking met de agrarische partners in het gebied vorm gegeven. Het gaat hierbij om de Gebiedscoöperatie ‘Het Binnenveld’, LTO, AJK, ANV, De Collectieven (Utrecht Oost en Veluwe) en Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Op deze wijze kunnen de agrariërs zelf vorm geven aan het toekomstperspectief van de landbouw in het Binnenveld. De coöperatie heeft inmiddels ook voldoende middelen van de provincie om een goede start te maken. Die gebruiken zij o.a. om keukentafelgesprekken te voeren met de agrarische ondernemers. En zij organiseren werkgroepen om voor verschillende inhoudelijke thema’s concrete mogelijkheden uit te werken die de landbouw perspectief geven.

Als agrarische ondernemer bent u van harte uitgenodigd om mee te praten tijdens de werkgroepen. Deze gaan over Gebiedsnatuurplan, Energie opwekking, Groen gas, Innovatie stalsystemen (pluimvee en varkens), verbreding landbouw en Stikstof. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u contact opnemen via info@gebiedscooperatiehetbinnenveld.nl.