Inventarisatie Binnenveld: met agrariërs in gesprek aan de keukentafel

feb 6, 2023

Het Binnenveld is een prachtig gebied met veel agrarische ondernemers. Tegelijkertijd zijn er ook veel ontwikkelingen die impact hebben op het Binnenveld zoals stikstofreductie, woningbouw, het verduurzamen van de landbouw en opwekken van duurzame energie.
De opgaven in het gebied zijn groot en ingewikkeld.

Niet alleen bewoners en ondernemers, maar ook overheden hebben behoefte aan overzicht, inzicht en afstemming. Dit gebeurt via het gebiedsproces Binnenveld. Daarin werken de provincies Utrecht en Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe, en de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal samen. Een van de vruchten van deze samenwerking is de Inventarisatie van het Binnenveld. Daarbij gaan we ‘de boer op’ om in een keukentafelgesprek met inwoners en ondernemers van agrarische erven te horen en zien wat de huidige situatie is op het erf en welke wensen er zijn voor het gebied.

Waarom deze inventarisatie?

Als gemeenten staan we graag dichtbij onze inwoners en ondernemers. Daarvoor is het belangrijk om de actuele situatie op het erf te kennen en de wensen van de ondernemer voor het bedrijf en het gebied. Met de informatie uit de keukentafelgesprekken kunnen wij ons als overheden inzetten voor de belangen van agrarische ondernemers in dit gebied. Dat doen wij door de informatie uit de inventarisatie in anonieme vorm te verwerken in een landbouwanalyse en als input mee te nemen in een gebiedsplan voor het Binnenveld.

Wanneer vindt de inventarisatie Binnenveld plaats?

De inventarisatie is begin november 2022 van start gegaan en loopt tot medio februari 2023.

Welke erven bezoeken we?

Vanuit het gebiedsproces benaderen wij alle agrarische bedrijven. Dit zijn erven met de bestemming: wonen met agrarisch nevenactiviteit, agrarisch middelgroot en agrarisch groot.

Wat willen we weten?

We noemen het al bij de inleiding: de huidige situatie op uw erf, welke plannen en wensen een ondernemer heeft voor het bedrijf én het gebied. De erfbezoeker neemt ook de tijd om vragen te bespreken en samen te verkennen wat de mogelijkheden zijn op het erf. We gaan vertrouwelijk om met wat u ons vertelt.

Deelname is vrijwillig en het is geen controle; de informatie wordt niet gebruikt voor handhaving door gemeente of ODDV.

Hoe gaan we te werk?

Alle perceeleigenaren ontvangen een aankondigingsbrief met informatie over het gebiedsproces Binnenveld en de inventarisatie. Daarbij nodigen wij u uit om een afspraak te maken voor een erfbezoek. Het erfbezoek duurt 1 a 1,5 uur.

Hoe kunt u een afspraak maken?

U maakt een afspraak voor het erfbezoek via e-mail of telefoon.

  • E-mail: stuur een e-mail met daarin uw contactgegevens en adres – naar inventarisatiebinnenveld@ede.nl. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.
  • Telefoon: voor het telefonisch inplannen van de afspraak kunt u bellen met 14 0318.

De erfbezoeker komt bij u op het erf voor een persoonlijk gesprek en brengt samen met u de huidige situatie op uw erf in kaart. Daarbij vraagt de adviseur welke plannen en wensen u heeft voor uw bedrijf en het gebied. We nemen ook de tijd om uw vragen te bespreken, of om samen te verkennen wat de mogelijkheden zijn op uw erf. Het erfbezoek zal één à anderhalf uur duren.

De verzamelde gegevens worden in een beveiligde omgeving van Gemeente Ede ingevoerd om in anonieme vorm te worden verwerkt in een landbouwanalyse.

Gegevensverwerking

De volgende persoonsgegevens worden tijdens de inventarisatie verzameld:

Bezoek

  • Bij het verzenden van de brief worden de volgende gegevens verwerkt: adres, postcode en woonplaats.
  • Bij het inplannen van de afspraak voor het erfbezoek worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Tijdens het erfbezoek worden NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de leeftijdscategorie van de eigenaar/hoofdbewoner/hoofdondernemer genoteerd.

Deze worden in de dataset van het project ingevoerd en kunnen worden gebruikt voor vervolgcontacten en/of het toesturen van de concept landbouwverkenning.