Klankbordgroep Natuur & Milieu van start

mrt 7, 2023

De klankbordgroep Natuur & Milieu is van start gegaan. Aan deze klankbordgroep nemen diverse natuur en milieuorganisaties uit de regio deel. Dat zijn: Agrarische Natuurvereniging, De Nieuwe Nu, IVN Rhenen en Veenendaal, Milieuwerkgroep Ede, Mooi Binnenveld, Mooi Wageningen, Natuur en Milieu Gelderland, Natuur & Milieufederatie Utrecht, Platform Duurzaam Wageningen, Stichting Milieubeheer Rhenen en het Wagenings Milieu Overleg. De Stichting Mooi Binnenveld vertegenwoordigt de klankbordgroep aan de Binnenveldtafel.

In een sessie die moet dienen als input voor een eerste gebiedsatelier heeft de klankbordgroep zich gebogen over wensen en ideeën omtrent de groenblauwe dooradering van het Binnenveld. Dat zijn landschapselementen als bomensingels, houtwallen en sloten in het agrarisch gebied. Hierbij werden eerder uitgevoerde studies meegenomen en ook lopende trajecten. Het realiseren van groenblauwe dooradering is één van de uitgangspunten in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Femke Jochems van Mooi Binnenveld gaf de aftrap met een paar sheets over het begrip groenblauwe dooradering, vervolgens werden bestaande en gewenste groenblauwe lijnen op kaarten van het gebied ingetekend. Een belangrijke aanbeveling uit de klankbordgroep is om aansluiting zien te vinden bij omliggende natuurgebieden. Een ander belangrijk inzicht is de noodzaak om vooral in te zetten op – nu al aanwezige – gebiedspecifieke soorten.