Landelijke aanpak piekbelasting van start

jul 5, 2023

Met de aanpak piekbelasting wil het Rijk de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en een aantal industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden: extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. Hiervoor zijn regelingen beschikbaar of nog in ontwikkeling. Alle regelingen zullen in aanloop tot april 2024 een periode tegelijk openstaan.

Agrariër en behoefte aan begeleiding?
Ondernemers kunnen anoniem met de AERIUS Check berekenen wat de stikstofneerslag van hun bedrijfslocatie is. Dat maakt duidelijk of het bedrijf gebruik kan maken van de verschillende regelingen van de aanpak piekbelasting. De ondernemer maakt zelf een keuze en kan hierbij gebruik maken van extra begeleiding in de vorm van zaakbegeleiders. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura2000 van BIJ12 zijn bereikbaar voor vragen. Meer informatie hierover leest u op de website Aanpak piekbelasting. Er zijn landelijke en regionale samenwerkingen tussen het Rijk, provincie en gemeenten in de vorm van uitvoeringsorganisaties en regionale uitvoeringsteams als het gaat om ondersteuning van agrarische ondernemers. Hoe dat er uit gaan zien, wordt de komende weken steeds duidelijker. Op de webpagina’s van provincie Utrecht en provincie Gelderland vindt u hierover actuele informatie.