Mooi Binnenveld verkent samenwerking met natuur en milieu-organisaties binnen het gebiedsproces

nov 22, 2022

Stichting Mooi Binnenveld is één van de deelnemers aan de Binnenveldtafel. Naast de stichting nemen ook Staatsbosbeheer en de ANV als ‘natuurpartijen’ (en eigenaren) deel. Echter het aantal partijen in de omgeving van het Binnenveld die zich richten op natuur en milieu en ook waardevolle input kunnen leveren aan het gebiedsproces is veel groter.  

Uiteraard kunnen deze partijen via de diverse terugkoppelmomenten ook rechtstreeks hun stem laten horen, maar een gezamenlijk platform hiervoor kan meerwaarde bieden. Om dit vorm te geven verkent de Stichting Mooi Binnenveld de mogelijkheid om een klankbordgroep Natuur&Milieu op te richten. Zij worden daarbij gefaciliteerd door het projectbureau. De betreffende organisaties hebben van Wing en Mooi Binnenveld een uitnodiging voor een startoverleg gekregen. Bent u betrokken bij een organisatie die zich richt op natuur en milieu rond het Binnenveld en wilt u ook aan de klankbordgroep deelnemen? En heeft geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met Marieke Bosch via marieke.bosch@gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl.