Natuurcompensatiebank

nov 22, 2022

Het Rijk werkt aan een subsidieregeling voor het nemen van natuurcompensatiemaatregelen in het kader van de stikstofaanpak.  

Met deze maatregelen kan de natuur in het binnenveld, als daar tenminste draagvlak voor is en aanvullend op het huidig natuurbeleid, wellicht verder (kwalitatief en/of kwantitatief) verder worden versterkt. Binnenkort kunnen gebiedspartijen van ons subsidie krijgen om haalbaarheidsstudie uit te voeren, waarbij de ecologische kans van slagen, maar ook de maatschappelijke en bestuurlijke draagvlak voor natuurcompensatie kunnen worden onderzocht.  

Meer informatie op Natuurcompensatiebank.