Startnotitie NPLG

De Startnotitie NPLG en de daarbij horende kaart met stikstofreductiedoelen brengen veel onzekerheden met zich mee. Provincies onderschrijven de urgentie om natuur te herstellen. Hierin is het belangrijk dat het gebied centraal staat en dat overheden en het gebied de...

Lees meer

Resultaat 1e fase

Op 20 juni hebben de overheden (provincie Gelderland, provincie Utrecht, gemeente Ede, -Veenendaal, -Rhenen en -Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe) in een bestuurlijk overleg gezamenlijk besloten om de gebiedsaanpak voort te zetten, en samen met partners in...

Lees meer