Voucherregeling adviesdiensten voor boeren

Provincie Gelderland heeft een de voucherregeling voor adviezen op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw geopend.   Als agrarische ondernemer kunt u via de website een voucher downloaden (of uitgereikt krijgen door een erfbetreder). Daarmee kunt u ze een...

Lees meer

Windmolens Energiecluster

Begin september is naar buiten gebracht dat het project Windmolens Energiecluster A12-A30 tijdelijk stil komt te liggen. Het ter inzage leggen van het onderzoekskader NRD – waarin 19 zoekgebieden zouden staan – wordt daarmee uitgesteld. Dit vanwege de volgende twee...

Lees meer

Natuurcompensatiebank

Het Rijk werkt aan een subsidieregeling voor het nemen van natuurcompensatiemaatregelen in het kader van de stikstofaanpak.   Met deze maatregelen kan de natuur in het binnenveld, als daar tenminste draagvlak voor is en aanvullend op het huidig natuurbeleid, wellicht...

Lees meer