Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier

In juni heeft de gemeenteraad van Rhenen de Visie op Rhenen 2035, met de titel ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’, met amendementen vastgesteld. De Visie op Rhenen 2035 is een toekomstvisie en omgevingsvisie ineen. Het beschrijft de manier hoe inwoners van...

Lees meer

Stichting Landschapsfonds Wageningen is klaar voor plannen

Eind 2022 is in Wageningen ‘Stichting Landschapsfonds Wageningen’ gestart. Het doel van de stichting is het vergroten van de biodiversiteit rond Wageningen. Daarnaast wil het fonds de kwaliteit van het Wageningse landschap verbeteren. Nu de regels op de website staan,...

Lees meer

Een uniek landschap in beweging

Het Binnenveld is vanwege haar ontstaansgeschiedenis een uniek gebied in Nederland. Het Binnenveld vormt als het ware een badkuip tussen de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Een grotendeels nat, venig gebied met een relatief goede waterkwaliteit en...

Lees meer

Landelijke aanpak piekbelasting van start

Met de aanpak piekbelasting wil het Rijk de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en een aantal...

Lees meer

Inspelen op veranderende omstandigheden

In de gebiedsaanpak het Binnenveld kijken we breed naar de opgaven die op het Binnenveld afkomen en naar de toekomst van het gebied. In deze blog praten we u bij over de ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden. De afgelopen maanden zijn er verschillende...

Lees meer

Studio Binnenveld uitgesteld

De geplande Studio Binnenveld, die eind april / begin mei zou plaatsvinden wordt uitgesteld. Dat hebben de opdrachtgevers voor het gebiedsproces, de betrokken overheden, besloten. De bijeenkomst is uitgesteld doordat aantal onderdelen van het gebiedsproces meer tijd...

Lees meer