Windmolens Energiecluster

Begin september is naar buiten gebracht dat het project Windmolens Energiecluster A12-A30 tijdelijk stil komt te liggen. Het ter inzage leggen van het onderzoekskader NRD – waarin 19 zoekgebieden zouden staan – wordt daarmee uitgesteld. Dit vanwege de volgende twee...

Lees meer

Natuurcompensatiebank

Het Rijk werkt aan een subsidieregeling voor het nemen van natuurcompensatiemaatregelen in het kader van de stikstofaanpak.   Met deze maatregelen kan de natuur in het binnenveld, als daar tenminste draagvlak voor is en aanvullend op het huidig natuurbeleid, wellicht...

Lees meer

Inloopspreekuur weer van start

De inloopspreekuren voor de gebiedsaanpak het Binnenveld gaan weer van start. Tijdens het inloopspreekuur kunt u, op locatie in het gebied, terecht met al uw vragen over het gebiedsproces. Eric Spies en Marieke Bosch van Wing zijn aanwezig om uw vragen, zorgen of...

Lees meer

Startnotitie NPLG

De Startnotitie NPLG en de daarbij horende kaart met stikstofreductiedoelen brengen veel onzekerheden met zich mee. Provincies onderschrijven de urgentie om natuur te herstellen. Hierin is het belangrijk dat het gebied centraal staat en dat overheden en het gebied de...

Lees meer

Resultaat 1e fase

Op 20 juni hebben de overheden (provincie Gelderland, provincie Utrecht, gemeente Ede, -Veenendaal, -Rhenen en -Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe) in een bestuurlijk overleg gezamenlijk besloten om het gebiedsproces voort te zetten, en samen met partners...

Lees meer