Klankbordgroep Natuur & Milieu van start

De klankbordgroep Natuur & Milieu is van start gegaan. Aan deze klankbordgroep nemen diverse natuur en milieuorganisaties uit de regio deel. Dat zijn: Agrarische Natuurvereniging, De Nieuwe Nu, IVN Rhenen en Veenendaal, Milieuwerkgroep Ede, Mooi Binnenveld, Mooi...

Lees meer

Hoe is de waterkwaliteit in het Binnenveld?

Mooi Binnenveld heeft in samenwerking met Stadslab Wageningen een onderzoek uitgevoerd naar de waterkwaliteit in het Binnenveld. Dit als een onderdeel van het landelijke project ‘Vang de Watermonsters’, dat door de Stichting Natuur en Milieu wordt georganiseerd. Op...

Lees meer

Van harte welkom bij het inloopspreekuur

Tijdens het inloopspreekuur kunt u, op locatie in het gebied, terecht met al uw vragen over het gebiedsproces. Eric Spies en Marieke Bosch van Wing zijn aanwezig om uw vragen, zorgen of ideeën te beantwoorden en te bespreken. De eerstvolgende spreekuren vinden plaats...

Lees meer

Gebiedsateliers van start

Door Heleen Lansink, verbinder landbouw vanuit het projectteam en boerin. We staan in de gebiedsgerichte aanpak van Het Binnenveld vlak voor de eerste gebiedsateliers. Deze gaan eind maart plaatsvinden. De ateliers hebben als doel om vanuit de perspectieven landbouw;...

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief kan weer

Door een technische fout was het tijdelijk niet mogelijk om via de website aan te melden voor de nieuwsbrief. Dit is rechtgezet. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, meldt u zich aan via de invulvelden onderaan de pagina.

Lees meer

Voucherregeling adviesdiensten voor boeren

Provincie Gelderland heeft een de voucherregeling voor adviezen op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw geopend.   Als agrarische ondernemer kunt u via de website een voucher downloaden (of uitgereikt krijgen door een erfbetreder). Daarmee kunt u ze een...

Lees meer

Windmolens Energiecluster

Begin september is naar buiten gebracht dat het project Windmolens Energiecluster A12-A30 tijdelijk stil komt te liggen. Het ter inzage leggen van het onderzoekskader NRD – waarin 19 zoekgebieden zouden staan – wordt daarmee uitgesteld. Dit vanwege de volgende twee...

Lees meer

Natuurcompensatiebank

Het Rijk werkt aan een subsidieregeling voor het nemen van natuurcompensatiemaatregelen in het kader van de stikstofaanpak.   Met deze maatregelen kan de natuur in het binnenveld, als daar tenminste draagvlak voor is en aanvullend op het huidig natuurbeleid, wellicht...

Lees meer