Resultaat 1e fase

jul 22, 2022

Op 20 juni hebben de overheden (provincie Gelderland, provincie Utrecht, gemeente Ede, -Veenendaal, -Rhenen en -Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe) in een bestuurlijk overleg gezamenlijk besloten om het gebiedsproces voort te zetten, en samen met partners in het gebied de volgende fase van de gebiedsproces in te gaan. Hieronder vind je de afrondende documenten van de eerste fase, met daarin de aanpak voor de volgende fase en resultaten van de themagroepen.

Een belangrijke stap in deze fase is dat bestuurders hebben besloten dat de primaire ontwikkelrichting van het Binnenveld gericht is op duurzame voedselproductie met daarbij behoud en versterking van de aanwezige natuur. Met hierbij het besef dat er ook ruimte nodig is voor andere grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw, opwek van duurzame energie en mobiliteit.

Het besluit van het bestuurlijk overleg wordt na de zomer voorgelegd aan de Raden, Gedeputeerde Staten en het Algemeen Bestuur van de betrokken partijen.