Startnotitie NPLG

jul 22, 2022

De Startnotitie NPLG en de daarbij horende kaart met stikstofreductiedoelen brengen veel onzekerheden met zich mee. Provincies onderschrijven de urgentie om natuur te herstellen. Hierin is het belangrijk dat het gebied centraal staat en dat overheden en het gebied de opgaven samen oppakken. Naast herstellen van de natuur is het voor provincies van belang om een leefbaar platteland te behouden.  Provincies onderstrepen de noodzaak om samen te werken aan een vitaal platteland met duurzame en rendabele landbouw. Waarbij natuur, duurzame landbouw en economische activiteiten samengaan. Binnen dit kader willen ze aan de stikstof opgave werken. Waarbij wordt gevraagd om naast de landbouwsector ook te kijken naar reductiemaatregelen in andere sectoren dan de landbouw.

Klik hier voor het lezen van de startnotitie NPLG