Studio Binnenveld uitgesteld

apr 24, 2023

De geplande Studio Binnenveld, die eind april / begin mei zou plaatsvinden wordt uitgesteld. Dat hebben de opdrachtgevers voor het gebiedsproces, de betrokken overheden, besloten. De bijeenkomst is uitgesteld doordat aantal onderdelen van het gebiedsproces meer tijd nodig had dan van te voren verwacht. Ook heeft onder andere de verkiezingsuitslag impact op de gebiedsprocessen die lopen. Provincies wachten de collegevorming af. Om op basis daarvan de planning en uitgangspunten voor de provinciale programma’s landelijk gebied en de gebiedsprocessen te herijken. Daarnaast is de natuurdoelanalyse, belangrijke input voor het perspectief natuur, pas recent gepubliceerd.

Omdat we het belangrijk vinden dat er tijdens Studio Binnenveld de juiste inhoud op tafel ligt en er ruimte is voor partijen om met goede voorstellen te komen, hebben we besloten de bijeenkomst uit te stellen. Zodra er meer zicht is op de planning informeren we u daarover.