Windmolens Energiecluster

nov 22, 2022

Begin september is naar buiten gebracht dat het project Windmolens Energiecluster A12-A30 tijdelijk stil komt te liggen. Het ter inzage leggen van het onderzoekskader NRD – waarin 19 zoekgebieden zouden staan – wordt daarmee uitgesteld. Dit vanwege de volgende twee ontwikkelingen:  

  1. Het Rijk wil in 2023 nieuwe wet- en regelgeving met mogelijk afstandsnormen voor windmolens invoeren. 
  2. Vanuit de Provincie Gelderland wordt onderzoek gedaan naar de effecten van windmolens op het leefgebied van de vogel de wespendief. Dit betekent o.a. het (beperkt) toestaan van nieuwe windenergieprojecten in een zone rondom de Veluwe en dat kan invloed hebben op het aantal zoekgebieden in het Energiecluster A12-A30. 

 Na deze bekendmaking is ook gesproken met de vertegenwoordigers van de actiegroepen waaronder Ede Waait Anders. Dit overleg met wethouder Arnold Versteeg verliep zeer constructief, mede omdat zij het ook een verstandige keuze vonden om nu af te wachten.