Gedurende de eerste fase van de gebiedsaanpak is gestart met twee experimenten rondom recreatie enidentiteit. De experimenten hebben als doel te leren over een vruchtbare samenwerking tussennatuurenlandbouwen op die manier een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het gebiedsproces.  In beide experimenten is met verschillende betrokken in het gebied, alsmede beleidsmedewerkers verkennende gesprekken gevoerd. Daarbij zijn de onderzoeksvragen en insteek verder aangescherpt. In de komende periode ligt de focus op het zorgvuldig afstemmen van de experimenten met lopende initiatieven en trajecten in het gebied. 

Heeft u vragen over het experiment of wilt u meedoen, vul het formulier hieronder in. Dan nemen we contact met u op.