Voucherregeling adviesdiensten voor boeren

nov 22, 2022

Provincie Gelderland heeft een de voucherregeling voor adviezen op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw geopend.  

Als agrarische ondernemer kunt u via de website een voucher downloaden (of uitgereikt krijgen door een erfbetreder). Daarmee kunt u ze een adviseur inschakelen voor advies op het gebied van bijvoorbeeld emissiereductie, bodembeheer, vergroten biodiversiteit, mineralenkringloop, reductie antibiotica of een beter verdienmodel zoals korte ketens of andere functies. 

De subsidie is € 1500,- per advies. 

Meer informatie: Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.